Penirum How you can enlarge penis

Penirum How you can enlarge penis

הליך עיבוי הפין, כמו גם הליך הארכת הפין, הם הליכים אסתטיים בלבד, שהשפעתם היא אופטית. לאחר שאיבת תאי השומן, מבוצע זיכוך של תאי השומן באמצעות הכנסתם לצנטריפוגה המפרידה בין תאי השומן התקינים ובין תאי דם, תאי רקמה מיותרים ותאי איך להגדיל את איבר המין שומן שהתפוצצו בתהליך ואינם ראויים להזרקה מחדש. לעתים תהליך זה גורם אף לחוסר ביטחון עצמי של המטופל עם בת או בן זוגם.

Continue reading “Penirum How you can enlarge penis”